Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Over de Stichting

Veiligheid is onze passie geworden

 

 

3 Responses to “Over de Stichting”

 • […] by Mr. and Ms. Schulten. Mr. Schulten and his wife are active members of the foundation ‘SchalieGASvrij Haaren‘ (translated: schale gas free Haaren). This foundation takes action and protests against the […]

 • H. van Oorschot:

  Als er ook maar ergens in Europa geboord gaat worden moeten we in actie komen en dit zien te verhinderen!

 • Thea:

  SCHALIEGAS Petitie tegen gaswinning aan Europese Commissie

  ‘ Schort alle boringen naar schaliegas op’

  Actievoerders uit zes Europese landen kwamen gisteren in Brus­sel bijeen om hun krachten te­gen de winning van schaliegas te bundelen. Haarens boegbeeld Willem Jan Atsma was erbij.

  door Ron Lodewijks BRUSSEL – Actievoerders uit zes Eu­ropese landen en vier Europarle­mentariërs van de Groenen roe­pen de Europese Commissie op zich uit te spreken voor opschor­ting van alle boringen naar schalie­gas. Uit een nog lopende Ameri­kaanse studie moet volgens hen eerst duidelijk worden wat de mi­lieugevolgen zijn van deze vorm van gaswinning, die in de VS al aanzienlijke vervuiling van grond­water, natuur en landschap heeft veroorzaakt.

  Onder de gezamenlijke verklaring staan de handtekeningen van Wil­lem Jan Atsma en José Gil Paris, die een proefboring bij Helvoirt door het Engelse bedrijf Cuadrilla pogen tegen te houden. Ook teken­de Jan Komen die sinds januari in de Franse Ardeche met vele mede­burgers strijdt tegen schaliegasbo­ringen van het Amerikaans bedrijf Schubach. Zij namen gisteren in Brussel deel aan een conferentie die onder meer door europarle­mentariër Bas Eickhout (Groen-Links) was belegd.

  Actievoerders en parlementsleden achten het in hun petitie ook van groot belang dat het Europees Che­micaliën Agentschap in Helsinki volledig wordt geïnformeerd over de chemische stoffen die kilome­ters diep in de bodem worden ge­bruikt bij het opblazen van klei­steen (schalie) waarmee gas vrij­komt. Het Agentschap moet deze gegevens ook openbaar maken. Atsma: ,,Er worden meer chemica­liën gebruikt dan wij mogen we­ten. Dat hangt af van de samenstel­ling van het gesteente. De over­heid houdt deze gegevens geheim uit naam van het bedrijfsbelang. Ook scenario’s voor veiligheidsrisi­co’s die hieraan vastzitten krijgen wij om dezelfde reden niet te zien. Je moet als burger volledig vertrou­wen op het staatstoezicht, dat bij schaliegaswinning echter geen se­rieuze indruk maakt”, schetst de Helvoirtse actievoerder.

  De petitie vraagt ook aandacht voor de effecten van schaliegaswin­ning op de opwarming van de aar­de. Volgens een recente studie van de Amerikaanse Cornell Universi­teit komt bij het boren zoveel van het broeikasgas methaan vrij dat de gevolgen hiervan voor klimaat­verandering zelfs erger kunnen zijn dan door kolenstook.

  Cuadrilla heeft proefboringen bij Blackpool deze week gestaakt na een aardbeving in de directe omge­ving. Of die werd veroorzaakt door de boring is niet aangetoond. In de Duitse deelstaat Noord­rijn- Westfalen liggen proefborin­gen van Exxon Mobil stil vanwege nader onderzoek. In Zweden haak­te Shell af. Actievoerend Frankrijk kraait volgens Komen dit weekein­de victorie over de schaliegaswin­ning. Op veel plaatsen wordt het georganiseerde verzet met manifes­taties bekroond. ,,Wij putten hier moed uit”, zei Atsma gisteren.

  Powered by TECNAVIA Copyright (c)2011 Brabants Dagblad 15/04/2011

Leave a Reply