Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Simpele rekensom en concept zienswijze

Van de website van “Schaliegasvrij Nederland”:

Een simpele rekensom

Posted on 8 juni 2014 by 

Flare-24

18 miljard euro kan het schaliegas de Staatskas opleveren rekende minister Kamp ons voor tijdens het Tweede Kamerdebat over schaliegas afgelopen donderdag. Een simpele rekensom, zoveel miljard kubieke meter gas maal 9 eurocent per kubieke meter.

Het is een bedrieglijk rekensommetje. Die 18 miljard betaalt u. In de eerste plaats via de prijs die u betaalt voor uw gas. Maar het kost u nog meer. Schaliegas is een aanslag op uw woonomgeving en daarmee de prijs van uw huis. Nog meer kosten die u gaat betalen: hogere kosten voor schoon drinkwater, kosten voor gezondheidszorg door meer luchtvervuiling en het verdwijnen van natuur uit de omgeving.

Want voor al dat schaliegas moeten we ook boren in onze natuurgebieden, alleen Europese elitenatuur wordt gespaard. Voor dat schaliegas wordt een heel tapijt van boorbuizen gelegd onder Nederland op vier kilometer diepte, en de schalielagen worden gekraakt met een mengsel van zand en chemicalien, ook onder drinkwaterwingebieden. Schaliegas is niet winnen maar verliezen.

Het debat in de Tweede Kamer ging over de plannen van de minister om weer een onderzoek te doen naar schaliegas, om te zoeken naar plaatsen waar geboord kan worden. Het plan om natuurgebieden niet uit te sluiten van boringen, en ook onder drinkwaterwinningen te boren is onderdeel van het onderzoek.

Veel partijen in de tweede kamer waren afwijzend over de plannen. Alleen de VVD steunde dit voluit, de andere regeringspartij PvdA hield zich op de vlakte met een voorbehoud (‘alleen schaliegas als het schoon en veilig kan’) waar je alle kanten mee uit kunt draaien. Alle andere partijen (CDA, D66, CU) wilden veranderingen in de onderzoeksplannen, en alvast boringen in waterwingebieden uitsluiten. GroenLinks stelt voor eerst te onderzoeken of we schaliegas wel nodig hebben. De Partij voor de Dieren vond het hele onderzoek verspilling van belastinggeld en wil dat we meteen schaliegas afwijzen. Een simpel politiek rekensommetje leert dat minister Kamp een kansloze weg bewandelt.

Als het gaat om nut en noodzaak van schaliegas moet dat vooral op een eerlijke manier onderzocht worden, waarbij alle kosten – ook de milieuschade – meegerekend wordt. En er zijn meer waarden dan geld. Een vogel die zingt in de avond, in plaats van het geraas van een boortoren. De geur van hooi en bloemen, in plaats van benzeen. Een rustige zandweg waar je kunt wandelen of fietsen in plaats van een racebaan voor vrachtwagens met boorpijpen en chemicaliën.

U kunt een ‘zienswijze’ indienen, een brief waarin u uw mening geeft over het onderzoeksplan. Hier kunt u een voorbeeldbrief vinden. U kunt deze brief in zijn geheel overnemen, of deze naar uw eigen inzicht wijzigen. De zienswijze kan ingediend worden tot 9 juli, via de webpagina van Centrum Publieksparticipatie of per brief. Het adres kunt u in de brief vinden.

Ook kunt u nog steeds de petities tegen schaliegas ondertekenen, de petitie van Milieudefensie is al meer dan 66 000 keer ondertekend!

Met dank aan Schaliegasvrij Nederland en in het bijzonder Ko van Huissteden.

Schaliegasvrij Nederland:  https://www.schaliegasvrij.nl/over-ons/

Comments are closed.