Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Persberich​t Milieudefe​nsie

Milieudefensie blij met verlenging moratorium schaliegasboringen

Amsterdam, 5 september 2012 – Milieudefensie is verheugd over het nieuws dat het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie naar de risico’s van proefboringen met schaliegas met een jaar wordt verlengd tot de zomer van 2013. Ook juicht Milieudefensie het toe dat het ministerie het onderzoek Europees gaat aanbesteden.

“Het is goed dat er pas op de plaats wordt gemaakt zodat er kans komt voor een gedegen onderzoek naar de schadelijke gevolgen van de boringen,” aldus Geert Ritsema van Milieudefensie: “Als ook onderzoeksgroepen in het buitenland mogen meedingen naar de opdracht, wordt de kans groter dat er uiteindelijk een kwalitatief goed onderzoek op tafel komt.” Hij wijst er op dat veel onderzoeksinstellingen in Nederland nauwe banden hebben met de gasindustrie en daardoor afvallen als geloofwaardige partij voor een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van de boringen.

Milieudefensie wijst er verder op dat het besluit van het ministerie er op neer komt dat het moratorium op proefboringen met een jaar wordt verlengd. In oktober 2011 deed minister Verhagen na protest van onder meer Milieudefensie de toezegging aan de Tweede Kamer dat er in Nederland geen proefboringen naar schaliegas zullen plaatsvinden, zolang het overheidsonderzoek naar de risico’s niet is afgerond.

Schaliegas is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term “hydraulic fracturing” is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag. In de Verenigde Staten gebeurt dit al veel. Het meeste winbare onconventionele gas van Nederland bevindt zich in de ondergrondse steensoorten schalie (ook wel kleisteen; dit gas wordt veelal schaliegas genoemd).

Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat de winning van schaliegasonder meer kan leiden tot vervuiling van grond- en drinkwater, aardbevingen en dat de klimaateffecten nog negatiever kunnen uitpakken dan bij de winning van kolen.

Op 22 september vindt in Utrecht een manifestatie plaats tegen boringen naar schaliegas. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Schaliegasvrij Nederland en wordt ondersteund door Milieudefensie.

Voor meer informatie over de risisco’s van schaliegas, zie: http://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/

Voor meer informatie over de manifestatie op 22 september: http://www.schaliegasvrij.nl/

Neem voor meer informatie contact op met de persvoorlichting van Milieudefensie: 020 5507 333

Geert Ritsema
Coordinator internationale campagnes
Vereniging Milieudefensie

www.milieudefensie.nl/internationaal

 

Comments are closed.