Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Persberich​t Milieudefe​nsie: steeds meer gemeenten tegen schaliegas​boringen

Steeds meer gemeenten tegen schaliegasboringen
Amsterdam, 21 september 2012 – Uit een inventarisatie van Milieudefensie
blijkt dat steeds meer Nederlandse gemeenten zich ‘schaliegasvrij’
verklaren en aangegeven dat ze geen medewerking verlenen aan boringen
naar het omstreden gas. Sinds augustus 2011 hebben al 26 gemeenten deze
stap genomen. Milieudefensie is blij dat lokale overheden zich verzetten
tegen de (proef-)boringen omdat er grote risico’s voor mens en milieu
aan kleven, en doet zaterdag mee aan een protestbijeenkomst tegen
schaliegas in Utrecht.

De inventarisatie van Milieudefensie (1) is gebaseerd op schriftelijke
bronnen, zoals collegebesluiten en door gemeenteraden aangenomen moties.
De gemeenten bevinden zich in het hele land, met als zwaartepunt de
provincies Brabant en Gelderland, waar tot nu toe de meeste
opsporingsvergunningen voor schaliegas zijn uitgegeven. Naast kleinere
gemeentes zoals Diemen en Tholen gaat het ook om steden als Arnhem,
Nijmegen, Lelystad en Zwolle.

De winning van schaliegas is omstreden omdat de boringen kunnen leiden
tot aardbevingen en vervuiling van grond- en drinkwater. De
klimaateffecten kunnen nog negatiever uitpakken dan bij kolen (2).
Bovendien is schaliegas een fossiele brandstof, die niet past in de
noodzakelijke overstap naar duurzame energie.

Moratorium op proefboringen
Op 5 september werd bekend dat het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de
risico’s van (proef)boringen naar schaliegas. (Demissionair) Minister
Verhagen meldde de Tweede Kamer dat het onderzoek op zijn vroegst
halverwege volgend jaar gereed zal zijn en kondigde een moratorium af:
tot medio 2013 mogen geen (proef)boringen naar schaliegas of het daaraan
verwante steenkoolgas gedaan worden. Geert Ritsema van Milieudefensie:
“De toezegging van Verhagen betekent geenszins dat het gevaar geweken
is. Het is onduidelijk hoe de uiteindelijke beslissing onder een nieuw
kabinet en een nieuwe Tweede Kamer uitvalt. Wij roepen daarom alle
gemeente- en provinciebesturen op om zich ook alvast schaliegasvrij te
verklaren en hun medewerking aan boringen te weigeren, vooral als in hun
gebied door het Rijk opsporingsvergunningen (3) zijn uitgegeven, of als
dergelijke vergunningen zijn aangevraagd.”

De 26 gemeenten die dat al deden, hebben verschillende motieven voor hun
verzet. Zo vreest Zwolle grondwaterverontreiniging en wil Arhem
voorkomen dat boringen ten koste gaan van een Natura 2000 gebied.
Opvallend veel gemeenten (waaronder Diemen, Lingewaard, Haaren, Sint
Michielsgestel, Veldhoven en Zwolle) vinden de exploitatie van een
fossiele energiebron niet passen in hun milieubeleid of het streven van
de gemeente om energie duurzaam op te wekken.

Europees verzet tegen schaliegas
De oppositie tegen schaliegas groeit ook in andere Europese landen. Dat
blijkt uit nieuw rapport (4) van Friends of the Earth Europe, de
Europese koepel van milieuorgansiaties waarbij ook Milieudefensie is
aangesloten. In Frankrijk en Bulgarije mogen bijvoorbeeld geen boringen
meer plaatsvinden, en in delen van Duitsland en Tsjechië gelden net als
in Nederland moratoria.

Manifestatie
Aanstaande zaterdag vindt van 13.00 tot 14.30 uur in het Moreelsepark in
Utrecht een manifestatie tegen schaliegas plaats, georganiseerd door de
Stichting Schaliegasvrij Nederland (5). Milieudefensie ondersteunt de
bijeenkomst en is aanwezig. Sprekers zijn onder anderen Tweede
Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Liesbeth van Tongeren
(GroenLinks).

Voetnoten en meer informatie:

(1) Kijk op de website van Milieudefensie voor de inventarisatie
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-schaliegasvrije-gemeenten-in-nederland
en de kaart van schaliegasvrij Nederland
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/kaart-schaliegasvrije-gemeenten-in-nederland

(2) Voor meer informatie over de risico’s van schaliegas:
http://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/

(3)Voor een overzicht van de tot toe uitgegeven opsprongsvergunningen
voor schalie- en steenkoolgas in Nederland:
http://www.schaliegasvrij.nl/de-situatie-in-nederland/

(4)Het rapport van Friends of the Earth Europe is hier te vinden:
http://www.foeeurope.org/foee-unconventional-and-unwanted-the-case-against-shale-gas-sept2012

(5)Voor meer informatie over de manifestatie van aanstaande zaterdag:
http://www.schaliegasvrij.nl/

Milieudefensie persvoorlichting: 020-5507333,
persvoorlichting@milieudefensie.nl

Comments are closed.