Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten!

Een belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten.Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!

Zie ook Schaliegasvrij Nederland

Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door!

Wow! Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door – ook met grote mogelijke gevolgen voor Terschelling en Schiermonnikoog!

Dat blijkt uit deze vandaag door de energieminister naar de Kamer verstuurde brief (PDF): http://bit.ly/2eRE6vd

Tijd om gezamenlijk echt in actie te komen!! Voor meer informatie en om te kijken wat jij kunt doen, kijk ook bij de Waddenvereniging en STOP álle gaswinning in de Waddenzee:

http://waddenvereniging.nl/geeftegengas/info?nopopup=1

Korte context/waarom wij gaswinning onverantwoord vinden: de Waddenzee – ons enige UNESCO Werelderfgoed-natuurgebied – wordt deze eeuw ernstig bedreigd door zeespiegelstijging, die dit unieke (’s werelds grootste!) getijdengebied kan laten verdrinken, waarbij grote oppervlakten kwelders en wadplaat verloren gaan. Bodemdaling door gaswinning verkleint de natuurlijk aanwezige sedimentatiebuffer in het gebied en vergroot het risico op verdrinking, zowel in tijd als schaal. Zo kunnen wij niet met ons erfgoed omgaan!

Foto: boorplatform van de NAM bij Ameland – waar door gaswinning al decimeters structurele bodemdaling heeft plaatsgevonden. Geschoten in 2016 door natuurfotograaf Kasper Hendriks

Hulp met verspreiden zeer gewaardeerd!

Met dank aan Facebook:  Gasvrij Waddenzee

Schaliegas: belangrijke besluiten in aantocht!

Het leek een tijdje stil rond schaliegas. Commerciële schaliegasboringen zijn uitgesteld tot 2020, en de bestaande exploratievergunningen zijn ingetrokken.

Maar ondertussen heeft de ambtelijke molen niet stil gestaan. Belangrijke beslissingen zijn komend voorjaar, in verkiezingstijd, te verwachten. Wij zitten daarom ook niet stil.

Dat gaat om de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Deze structuurvisie regelt de ruimtelijke ordening ondergronds en is belangrijk voor alles wat onder de grond gebeurt – drinkwaterwinning, mijnbouw, geothermische energie – en dus ook schaliegas. De schaliegas – structuurvisie wordt in STRONG opgenomen.

Die structuurvisie is nagenoeg klaar. Binnenkort worden ze naar de Tweede Kamer gestuurd, en kan iedereen op deze plannen en de bijbehorende rapporten reageren met een ‘zienswijze’. In de Tweede kamer wordt de structuurvisie waarschijnlijk in maart 2017 behandeld.

Men overweegt om het boren naar schaliegas in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en stedelijk gebied uit te sluiten. Een goed begin, maar dat kan wel betekenen dat landbouwgroen en andere natuurgebieden straks vogelvrij zijn, mocht een nieuw kabinet tot schaliegasboringen besluiten.

We zullen deze gelegenheid om te laten horen hoe we hierover denken niet voorbij laten gaan – en we hopen ook op uw inzet straks!

Met dank aan Schaliegasvrij Nederland

Rechtszaak schaliegasbedrijf Cuadrilla versus de Nederlandse staat.

Woensdag 12 oktober om 10:30 uur bij de Rotterdamse rechtbank (sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125) Schaliegasbedrijf Cuadrilla versus de Nederlandse staat. Het kabinet wil tot 2020 niets weten van schaliegaswinning, en heeft de vergunningen verscheurd. Cuadrilla wil dat aanvechten.
Het gaat over de opsporingsvergunningen van Cuadrilla in Boxtel en NOP

Heel specifiek
– het besluit van minister EZ tot aanhouding/gedeeltelijke verlenging van winningsvergunning tot het moment dat de Structuurvisie Schaliegas er zou zijn (dat was ten tijde van de discussie over schaliegas)

– het besluit van de minister om de vergunningen niet te verlengen (nadat besloten was dat de Structuurvisie schaliegas op zou gaan in de Structuurvisie ondergrond en na het moratorium op schaliegaswinning).

Bovendien wordt het verzoek tot intrekking van de winningsvergunningen door Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij erbij betrokken, dat de minister eerder heeft afgewezen.

De minister heeft zich wel een beetje in de nesten gewerkt, want eerst heeft hij geoordeeld dat de vergunningen niet konden worden ingetrokken, en dat ze verlengd moesten worden, met allerlei argumenten. En die argumenten worden nu tegen hem gebruikt, omdat hij uiteindelijk toch heeft besloten om de vergunning niet te verlengen. We zullen hem zo goed mogelijk helpen bij het verweer over dat laatste (juiste) besluit.

Een beetje publiek op de tribune zou leuk zijn!

foto van Schaliegasvrij Nederland.
Met dank aan Schaliegasvrij Nederland: Facebook SchaliegasVrijNederland

Coalitie Gasverzet Groningen

Mooie video van een gezamenlijk gasprotest bij het hoofdkantoor van de NAM (Shell & Exxon) afgelopen zaterdag… <3

De NAM had een dag tevoren een vrijbrief gekregen om opnieuw tenminste 120 miljard kuub gas uit de Groningse bodem weg te pompen, terwijl de Groningers zelf voor 5 jaar geen inspraak meer krijgen. Er was steun uit Friesland, Twente en heel Nederland met een kraakheldere boodschap: de NAM moet weg uit heel Noord-Nederland! (Zegt het voort!)

We kwamen te voet, op de fiets, op de trekker. We kwamen vanuit Groningen, de stad, de Ommelanden. Maar ook uit Friesland, uit Twente, uit heel Nederland. Want ons verzet groeit steeds diepere en steeds bredere wortels – en met die wortels gaan wij stap voor stap de boortorens, de pompen, de gasleidingen en de injectieputten uit de bodem wegtrekken – door heel Noord-Nederland.

De NAM moest tijdens onze gezamenlijke actie het hoofdkantoor de hele dag gesloten houden. En dáármee is de echte kiem gezaaid. De NAM heeft geen legitimiteit meer. Er zijn nu al honderdduizend gedupeerden. De aardbevingen gaan door en de schade loopt steeds verder op. En dan aan deze twee verantwoordelijke multinationals (Shell & Exxon) opnieuw (tenminste!) 120 miljard kuub gas cadeau geven? En proberen de Groningers 5 jaar lang buiten spel te plaatsen, monddood te maken?!?

Dat gaat niet gebeuren. Dit was het begin van een geheel nieuwe tijd. Dit gaat niet meer alleen over de gaskraan. Dit gaat niet alleen meer over de scheuren in onze muren, onze onveiligheid, de onbetaalde schade. Dit gaat erover dat wij het niet meer pikken. Wij pikken de NAM niet langer.

De NAM (Shell & Exxon) moest tijdens onze gezamenlijke actie het hoofdkantoor de hele dag gesloten houden – een kantoor dat normaal gesproken 24/7 bezig is met het oppompen van het gas uit onze bodem. Die sluiting is meer dan symbolisch. Met die sluiting is een echte kiem gezaaid – een kiem voor een nieuw en veilig Groningen, voor een niet-weggezakt Friesland, voor een niet-vervuild Twente. Wij accepteren de NAM niet langer tussen onze huizen, wij accepteren de NAM niet langer op ons land.

De gaskraan gaat dicht. Alle schade wordt betaald. En de NAM gaat weg uit heel Noord-Nederland!

Iedereen die erbij was, heel veel dank! <3 Wie nog niet in actie is, sta op – en sluit je aan…

Video door We Love Earth.

Video Coalitie Gasverzet Groningen 

Met dank aan Facebook SchaliegasVrijNederland

Fracking-afvalwater dumpen in zee, zoals in de VS?

Overseas Fracking Operation Finds Wastewater Solution In The Sea

ukfrackingregular
Kaart van Engelands Oil & Gas authority: UKCS Offshore Infrastructure
Bericht uit VS van “CLIMATE PROGRESS”
While The Spotlight Was On Offshore Drilling, Fracking Quietly Made Its Way Into Our Oceans | ThinkProgress

CREDIT: AP Photo/Patrick Semansky

Vessels assist in the drilling of the Deepwater Horizon relief well on the Gulf of Mexico near the coast of Louisiana at sunset. The BP leak, the worst-ever in offshore U.S. waters, occurred at a well that the company was in the process of temporarily closing. The accident killed 11 workers and spilled up to 172 million gallons of oil.

Het onderzoeksrapport van CE Delft naar de economische effecten van schaliegasboringen in de Noordoostpolder

Samenwerkingsverband TEGENGAS:

http://tegengasnop.nl/…/CE_Delft_7J05_Economische_effecten_…

foto van Samenwerkingsverband TEGENGAS.

Nieuw onderzoek CE Delft: Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder

Schaliegasvrij Nederland Facebook:

Tegengas uit de Noordoostpolder heeft de gevolgen van schaliegaswinning laten doorrekenen: 33 miljard schade. En Kamp beloofd ons 1,5 miljard opbrengst! Welke lobby kan hier nog tegenop? Een fijne zomer toegewenst!

Schaliegasvrij Nederland

foto van Samenwerkingsverband TEGENGAS.

Samenwerkingsverband TEGENGAS

Nieuw onderzoek CE Delft:
Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder

EMMELOORD 7 juli 2016 –“Onderzoek toont het nu ook aan: boren naar schaliegas moeten we nooit willen, teveel economische schade naast al die andere risico’s”. Dat zijn de woorden van Henk Tiesinga, voorzitter van het samenwerkingsverband Tegengas. Het gerenommeerde onderzoeksbureau CE Delft presenteerde de zorgwekkende resultaten van het onderzoek ‘Economische effecten van schaliegaswinning in Noordoostpolder’. Dit in het bijzijn van het Ministerie van EZ zelf, die zich tijdens de Energiedialoog met als thema “schaliegas en energietransitie” in het hol van de leeuw begeeft.

Baten voor het Rijk, economische lasten voor Noordoostpolder.

Het onderzoek van CE Delft is in opdracht van Tegengas gebeurd. Tegengas maakt zich zorgen over de economische schade die schaliegaswinning in de Noordoostpolder kan hebben:

Economische schade is onomstotelijk bewezen, de omvang loopt sterk op bij boringen wanneer die gepaard gaat met veel maatschappelijke impact.

Voor woningbezitters kan de gemiddelde schade per woning oplopen tot meer dan € 15.000

Voor de agrarische sector kan de economische schade (het afzetverlies over meerdere jaren) per ha € 20.000 zijn.

De toerismesector kan in omvang met 40% terugvallen.

Als zich een calamiteit voordoet, zijn de effecten nog veel groter.

Wanneer deze cijfers ter indicatie worden geëxtrapoleerd naar een gebied ter grootte van 1/3 deel van Nederland, loopt de economische schade op naar een bedrag van € 33 miljard, terwijl de geschatte schaliegasopbrengsten maximaal € 1,5 miljard per jaar zijn.

Ook proefboringen schaliegas leveren schade op

Uit het onderzoek blijkt dat proefboringen net zo goed economische schade opleveren. Tot 2024 wordt er niet naar schaliegas geboord. Maar proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het ministerie. Daarom heeft Tegengas het initiatief genomen voor een bijeenkomst over schaliegas en de energietransitie in het kader van de landelijke energiedialoog.

GroenLinks zorgt voor flinke verbeteringen Mijnbouwwet

Ondergronds gasopslagveld van de NAM

GroenLinks zorgt voor flinke verbeteringen Mijnbouwwet | GroenLinks

Van Tongeren: ‘Mooi dat de Kamer instemt met onze voorstellen die de wet verbeteren. Afscheid nemen van fossiele energie gaat niet vanzelf. Maar op deze manier wordt de regelgeving rond gaswinning in ieder geval beter, eerlijker en milieuvriendelijker dan hoe minister Kamp het voorstelde. LEES VERDER…

De nieuwe Mijnbouwwet: Energielevering gaat boven kwaliteit van leven!!

Woerden: De nieuwe Mijnbouwwet: energielevering gaat boven kwaliteit van leven

Tweede Kamer (Foto: NiederlandeNet)

WOERDEN – Afgelopen woensdag werden de in totaal meer dan zeventig ingediende wijzigingen op de nieuwe Mijnbouwwet door minister Kamp van commentaar voorzien. Een aantal dat hij nog nooit eerder had meegemaakt. De Mijnbouwwet leeft dus hoewel de media er weinig aandacht voor hebben. LEES VERDER…