Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Nieuwsbrief Schaliegasvrij Boxtel vanwege verkiezingen.

Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de Nieuwsbrief van Schaliegasvrij Boxtel opgesteld door Mirjam Bemelmans.

Beste mensen,

Er is weer aanleiding om u in vogelvlucht op de hoogte te brengen van het laatste nieuws rondom schaliegas.

Documentaire

De documentaire film Schaliecowboys wordt vertoond op zondag 12 februari 21:05. Gezien de komende verkiezingen en de schaliegashonger vanuit Amerika moeten we zeer kritisch naar deze film kijken! Aansluitend zijn er twee interessante meetups met discussiepanel op maandag 13 februari in de Stadsbieb van Utrecht en op woensdag 15 februari in Amsterdam.

www.npo.nl/vpro-tegenlicht

Den Haag

Het ministerie van EZ heeft samen met Tegengas uit de gemeente NOP (als derde belanghebbende partij) hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over de afwijzing van de verlenging van de opsporingvergunningen van Cuadrilla in Brabant en NOP. Kamp geeft daarin aan dat hij vanwege zijn afspraak met de Kamer de vergunningen niet wil verlengen. Milieudefensie heeft ook hoger beroep ingesteld en probeert te bereiken dat de Raad van State oordeelt dat opsporingsvergunning helemaal niet verlengd had kunnen worden.

En met dit oordeel kan Cuadrilla dus voor een proefboring zo maar op de stoep staan. We volgen de zaak op de voet.

In december jl. heeft Schaliegasvrij Nederland een uitvoerige zienswijze op de Structuurvisie Ondergrond ingediend. Klip en klaar: er is géén ruimte voor schaliegasboringen in Nederland en we juichen een lange termijnvisie voor schoondrinkwater toe. structuurvisie-ondergrond

De Structuurvisie Ondergrond is tijdens een algemeen energie-overleg besproken en minister Melanie Schultz  liet blijken ons drinkwater te willen beschermen, hoe is nog onduidelijk. Medio februari volgt een plenair debat. Het is overigens onduidelijk wat er met alle kritische zienswijzes is gebeurd.

Kamerleden: sterkere_positie_drinkwaterwinning_in_Structuurvisie_ondergrond

 

Inmiddels is de nieuwe Mijnbouwwet in de Eerste Kamer aangenomen. Een verbetering ten opzichte van de oude wet zoals de omkering van bewijslast bij schade. Maar de industrie geniet binnen de nieuwe wet nog steeds een voorkeursbehandeling.

Diversen

  • Film De stille beving  over de gevolgen van aardbevingen in Groningen. Zat 4 maart 20:20 u NPO2. Trailer: de stille beving
  • Methaan draagt bij aan zeespiegelstijging. Nederland is een van de grootste methaan bronnen. short-lived-greenhouse-gases-centuries-sea-level
  • Weerstand tegen boringen Cuadrilla Engeland houdt stand. frackfreelancashire
  • Het beleid van Trump is desastreus voor het klimaat. Zojuist heeft zelfs Youtube in opdracht van Trump de beste filmpjes over  het klimaat verwijderd. Anderzijds zien we dat  Fossielvrij, de divestment beweging (het desinvesteren uit gas en olie) zijn vruchten afwerpt. Zoals de Rabobank die boringen in de Waddenzee niet financiert en de ABNAmro die zich uit NoDAPL trekt. Bovendien biedt de nieuwe Klimaatwet perspectief. Hopelijk is klimaatneutraal 2050 niet te laat!

Klimaat en de verkiezingen

 

Graag brengen wij partijonafhankelijke klimaatcampagnes onder uw aandacht:

 

  • Omdat het klimaat niet links of rechts is: kiesvoorklimaat.nu
  • De politieke partijen ingedeeld op basis van -> de moties van afgelopen vier jaar, dus hun daden, niet hun beloften in kaart gebracht! En er is zo aan iedere partij het bekende Energielabel gehangen.  Klimaatlabelpolitiek.nl

 

  • Oproep aan kiezers, politici en journalisten: zet klimaat op de agenda. Voeg #kiesklimaat aan je profielfoto toe: #kiesklimaat

 

Wij hopen dat Nederland massaal vóór het klimaat kiest zodat schaliegas geen optie meer is. Spreek a.u.b. met uw familie, vrienden, buren en onbekenden over het klimaat in het belang van de leefbaarheid van onze Aarde.

 

Klimaatvriendelijke groet,

 

Mirjam Bemelmans

06 15173136

Schaliegasvrij Boxtel

Hopelijk is dit de laatste Nieuwsbrief, mocht u geen Nieuwsbrieven meer willen ontvangen, stuur dan aub een reply.

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Trailer De Stille Beving over de gevolgen van aardbevingen in Groningen weergeven

 Trailer De Stille Beving over de gevolgen van aardbevingen in Groningen

 

Comments are closed.