Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Nederland vogelvrij: Kamp stelt nauwelijks grenzen aan schaliegasboringen

Persbericht Milieudefensie:

Amsterdam, 28 mei 2014 – Energieminister Kamp legt voorlopig amper restricties op aan het boren naar schaliegas in Nederland. Zo wordt boren en fracken in beschermde natuurmonumenten, op breuklijnen en onder waterwingebieden niet bij voorbaat uitgesloten.  Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde onderzoeksopzet voor de structuurvisie schaliegas. De minister zet daarmee een volgende stap in het mogelijk maken van schaliegaswinning, ondanks het  huidige moratorium dat in september 2013 na hevige protesten tegen boringen werd verlengd. Milieudefensie roept gemeenten, provincies, waterschappen en andere belanghebbende in verzet  te komen tegen deze plannen.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij  Milieudefensie: “Kamp verklaart heel Nederland vogelvrij voor  schaliegasboringen en houdt bij voorbaat geen enkele rekening met natuur en milieu en de belangen van omwonenden. De inwoners van de167 schaliegasvrije gemeenten en 9 schaliegasvrije provincies (1) worden totaal genegeerd. Kamp ligt duidelijk op schaliegas-ramkoers. Wij laten het er niet bij zitten en gaan iedereen die in actie wil komen ondersteunen in hun verzet”.

In de onderzoeksopzet, de zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD), maakt het ministerie van Economische Zaken een eerste selectie van gebieden die sowieso uitgesloten  worden van schaliegasboringen. Deze selectie is uiterst  summier (2) en beperkt zich alleen tot activiteit boven het maaiveld. Boringen en fracken onder bijvoorbeeld beschermde Natura 2000-gebieden of waterwingebieden wordt wel toegestaan. Dit is mogelijk omdat bij de winning van schaliegas gebruikt wordt gemaakt van horizontale boorgangen van enkele kilometers, die vervolgens gefrackt worden met een mengsel van chemicaliën, zand en water. Daarnaast worden beschermde  natuurmonumenten en de ecologische hoofdstructuur (EHS), zones  met breuklijnen en ‘verstedelijkt’ gebied niet uitgesloten van boringen.

Ook is het scenario waarmee de milieu-impact van  schaliegaswinning bepaald gaat worden niet realistisch. Het onderzoek gaat uit van een scenario van 13 boorlocaties, terwijl voor grootschalige winning van schaliegas honderden boorlocaties nodig zullen zijn. Als je alle schaliegas in de  Nederlandse bodem zou willen winnen heb je zelfs duizenden boorlocaties nodig.  Ritsema: “Kamp misleidt de Nederlanders met deze truc. Er zit al niet veel schaliegas in de grond en de hoeveelheid gas die je met 13 boorlocaties kan winnen is een druppel op een gloeiende plaat. De milieu-impact van  commerciële schaliegaswinning zoals in de VS in vele maken groter. Meer boorlocaties betekent meer vrachtwagens, meer kans op vervuiling van het grondwater, hoger aardbevingsrisico, meer watergebruik en meer chemicaliën in de bodem”.

Milieudefensie gaat een zienswijze indienen op de NRD structuurvisie schaliegas en roept alle belanghebbenden op hetzelfde te doen. Ook gaat Milieudefensie samen met de schaliegasvrije gemeente en provincies een plan maken hoe schaliegasboringen in Nederland kunnen worden tegengehouden.  Hiervoor wordt na de zomer een studiedag georganiseerd.

Meer informatie via Milieudefensie persvoorlichting  020-5507333

(1) Op dit moment hebben 167 gemeenten en 9 provincies zich schaliegasvrij verklaard. In deze factsheet vindt een overzicht van 25 maart 2014: https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-schaliegasvrije-gemeenten/view.  Recent hebben de gemeenten Zwartewaterland en Oldenzaal en de   provincie Utrecht zich ook schaliegasvrij verklaard.
(2) Natura 2000-gebieden, waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, grote wateren, Stedelijk gebied

Comments are closed.