Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

MOTIE VAN HET LID SMALING

Bericht van Eric Smaling – 23 februari 2017

Vanavond motie aangenomen die definitief einde moet maken aan de schaliegas discussie. Uitvoeren motie betekent: NOOIT winning tenzij we om wat voor reden dan ook ooit niet kunnen voorzien in onze energie. Er was nu een moratorium tot 2023, maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Afwachten nu of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

MOTIE VAN HET LID SMALING
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 88
Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) een kader biedt waar mijnbouwactiviteiten en drinkwaterwinning ruimtelijk met elkaar in verband worden gebracht, maar dat het nog geen handvatten biedt om als afwegingskader te dienen

overwegende dat commerciële winning van schaliegas tot 2023 niet aan de orde is en dat het PlanMER voor de periode daarna winning uitsluit voor aangewezen gebieden

verzoekt de regering in STRONG op te nemen dat schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied op land wordt uitgesloten, en het in de toekomst slechts aan de orde te stellen wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn

en gaat over tot de orde van de dag

 

Comments are closed.