Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door!

Wow! Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door – ook met grote mogelijke gevolgen voor Terschelling en Schiermonnikoog!

Dat blijkt uit deze vandaag door de energieminister naar de Kamer verstuurde brief (PDF): http://bit.ly/2eRE6vd

Tijd om gezamenlijk echt in actie te komen!! Voor meer informatie en om te kijken wat jij kunt doen, kijk ook bij de Waddenvereniging en STOP álle gaswinning in de Waddenzee:

http://waddenvereniging.nl/geeftegengas/info?nopopup=1

Korte context/waarom wij gaswinning onverantwoord vinden: de Waddenzee – ons enige UNESCO Werelderfgoed-natuurgebied – wordt deze eeuw ernstig bedreigd door zeespiegelstijging, die dit unieke (’s werelds grootste!) getijdengebied kan laten verdrinken, waarbij grote oppervlakten kwelders en wadplaat verloren gaan. Bodemdaling door gaswinning verkleint de natuurlijk aanwezige sedimentatiebuffer in het gebied en vergroot het risico op verdrinking, zowel in tijd als schaal. Zo kunnen wij niet met ons erfgoed omgaan!

Foto: boorplatform van de NAM bij Ameland – waar door gaswinning al decimeters structurele bodemdaling heeft plaatsgevonden. Geschoten in 2016 door natuurfotograaf Kasper Hendriks

Hulp met verspreiden zeer gewaardeerd!

Met dank aan Facebook:  Gasvrij Waddenzee

Comments are closed.