Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Jaarrekening 2011.

Bericht van het Bestuur.

Jaarrekening over 2011:

In het eerste jaar van haar bestaan heeft de Stichting SchalieGASvrij Haaren enorme successen geboekt. Het College van de gemeente Haaren heeft haar toezegging tot medewerking aan de proefboring opgezegd, en de Haarense bevolking heeft, naast alle propaganda van Cuadrilla, onze boodschap zeer duidelijk gehoord en verstaan: Schaliegasboringen zijn onveilig, milieu beschadigend, vernietigend voor onze leefomgeving, en waarschijnlijk onrendabel.

De gemeente Haaren is, schouder aan schouder, met ons opgetrokken richting Den Haag.

Ook daar, én in het provinciebestuur, hebben onze campagnes indruk gemaakt. Voorlopig gaan alle boze plannen niet door, in afwachting van nader onderzoek.

De Stichting zal dit met argusogen blijven volgen, en waar nodig in actie komen om te zorgen dat dit onderzoek echt onafhankelijk is, en naar alle relevante aspecten kijkt.

We zijn zeer trots op dit resultaat. We realiseren ons dat we dit allemaal niet kunnen bereiken zonder de steun van vele vrijwilligers in de gemeente Haaren en ver daar buiten, en van vele donateurs die ons werk financieel hebben ondersteund.

Zeer veel dank daar voor!

Om volledig transparant te zijn, publiceert de Stichting hierbij haar jaarrekening over 2011, zodat u kunt nagaan hoe de Stichting uw donaties heeft aangewend om haar doelstellingen te realiseren. Zoals u kunt zien hebben wij over 2011 een bescheiden batig saldo van € 501, dat wij voor onze voortgaande activiteiten in 2012 zullen aanwenden.

We zullen de strijd moeten voortzetten, want de gas lobby lijkt vooralsnog niet van plan in Nederland met schaliegas te stoppen. Uw donaties blijven dan ook hard nodig, ook in 2012!

U kunt uw donatie overmaken op rekening 1606.45.263 t.n.v. Stichting SchalieGASvrij Haaren, gevestigd te Helvoirt.

Willem Jan Atsma

Voorzitter

Balans V&W 2011

Leave a Reply