Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Einde Stichting Schaliegasvrij Haaren.

Beste mensen,

Na ruim 7 jaren van actie tegen de domme plannen om in Nederland schaliegas te willen gaan winnen is die dreigende donkere wolk ondertussen wel zo klein geworden, dat we er voorlopig op durven te vertrouwen, dat het restantje hiervan wel overwaait om plaats te maken voor een hele grote duurzame zon.
Op onze laatste bestuursvergadering in maart is daarom besloten onze Stichting Schaliegasvrij Haaren te ontbinden.
Per 1 mei 2018 is deze ontbinding van kracht geworden.
Onze website Schaliegasvrij Haaren en ons mailadres blijven nog tot het einde van 2018 bestaan.
Daarna worden deze ook opgeheven.
De spandoeken, die ruim 7 jaar hun werk hebben staan te doen in weer en wind, zullen een dezer dagen ook uit het zicht verdwijnen.
Wilt u toch op de hoogte blijven betreffende schaliegas op landelijk niveau, kunt u het laatste nieuws over deze ontwikkelingen altijd nog vinden op de website van:
Dit mailtje zal dus ook werkelijk het laatste zijn.
Ik wil eindigen met de dankwoorden, die wij als bestuur kregen van onze voorzitter Willem Jan Atsma, die gewoon doorgaat met Schaliegasvrij Nederland om de vinger aan de gaswinningspols te houden.
Deze woorden gelden niet alleen voor ons als bestuur, maar zeker ook voor alle mensen die ons jarenlang, op wat voor manier gesteund hebben!
Ik dank jullie allemaal voor de jarenlange inzet tegen de slechte schaliegasplannen in onze mooie leefomgeving. Het was een hele fijne samenwerking, met een fantastisch resultaat.  
Met vr. groet,
Rien van Hal.
Stichting “SchalieGASvrij Haaren”

Schaliegasproefboringen nog verder weg uit Nederland!!

Volgens de oude Mijnbouwwet waarop de vergunningen waren gebaseerd, mag het milieu niet meetellen bij dergelijke besluiten. Er bestond daarom een kans dat milieu-overwegingen geen reden konden zijn om vergunningen alsnog af te wijzen.

De Raad van State heeft bevestigd dat de minister inderdaad een nieuw besluit moet nemen over de vergunningen. Maar dat besluit mag genomen worden op grond van de nieuwe Mijnbouwwet (geldig sinds 2017), en daarin kunnen milieu-overwegingen wel een reden zijn om een vergunning te weigeren. Het milieu was eerder al de reden voor het moratorium op schaliegas.

Het zou daarom bijzonder onlogisch zijn als op grond van de nieuwe Mijnbouwwet de schaliegasvergunningen verlengd worden. Bovendien is er de belofte van minister Wiebes van Economische zaken en klimaat om schaliegas uit de Structuurvisie Ondergrond te halen.

We hopen dat de minster die belofte gestand doet, en niet meer laat investeren in een van de meest vervuilende en dure vormen van fossiele brandstofwinning, maar vooral in duurzame, fossielvrije energie.

Met dank aan Schaliegasvrij Nederland.

Bezoek Liesbeth van Tongeren 10 maart Boxtel

Beste mensen,

Jan Juffermans uit Boxtel nodigt ook mensen van Schaliegasvrij Haaren uit om aanwezig te zijn bij het bezoek van Liesbeth van Tongeren aan Boxtel.

Uit mail Milieudefensie:

Het plan voor het bezoek van Liesbeth is definitief:

Zaterdag 10 maart 14.30 – 17.00

15.00 in  Baroniestraat plaatst Liesbeth een waarschuwingsbord voor fijnstof van Milieudefensie.

15.15 via centrum naar En Garde waar Liesbeth in gesprek gaat met genodigden over Fijnstof, Gasvrij en we het glas heffen op definitief einde Schaliegas!

Tekst uit mail van Jan Juffermans aan Willem Jan Atsma:

Dan vieren we hier mede het uiteindelijke einde van de domme schaliegasplannen.

En Liesbeth willen we bedanken voor haar onuitputtelijke inspanningen daarvoor.

Daarbij willen we graag ook een delegatie vanuit Haaren uitnodigen.

Hopelijk komen datum en tijd goed uit.

We stellen het op prijs te horen hoeveel mensen we ongeveer vanuit Haaren kunnen verwachten.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, laat het even weten aan :  Jan Juffermans

Met vriendelijke groet,

Rien van Hal.

Stichting “SchalieGASvrij Haaren”

Schaliegas definitief van de baan.

ATBtegenSchaliegas

Minister Wiebes heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat schaliegas ‘afgeserveerd’ is, en dat in de Structuurvisie Ondergrond hiervoor geen ruimte meer gereserveerd wordt.

Dat betekent: geen

gigantische productie van vies afvalwater voor een klein beetje gas, gesleep met chemicaliën voor fracken, hogere emissies van methaan en vluchtige koolwaterstoffen zoals in de VS, duizenden boringen, extra risico’s voor schoon grondwater, extra aardbevingsrisico

en wel:

behoud van ruimte voor natuur, meer ruimte om in duurzame energie te investeren.

Het is het resultaat van 7 jaar actievoeren, een paar honderd gemeenteraden die zich tegen schaliegas hebben uitgesproken.

Kortom, we zijn er blij mee! Iedereen kan zich nog herinneren dat actievoerders tegen schaliegas werden weggezet als hysterische NIMBY’s. Maar de rede heeft het gewonnen, van de tunnelvisie van de fossiele brandstof industrie.

Overigens zijn er nog geen redenen om te stoppen. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State van Cuadrilla tegen het intrekken van de vergunning voor proefboringen. Maar de kans is klein dat het daarmee alsnog tot boringen komt.

Met dank aan SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Minister Wiebes: schaliegas geen optie meer voor Nederland !!

Protest tegen schaliegaswinning in 2013 ANP

Er zal in Nederland niet naar schaliegas worden geboord, heeft minister Wiebes vanmiddag in de Tweede Kamer toegezegd. “Schaliegas is geen optie meer voor Nederland.”

Oud-minister Kamp besloot in 2015 al dat er tot eind 2017 niet naar schaliegas geboord zou worden. Tot 2020 mocht er ook niet naar schaliegas worden gezocht voor commerciële exploitatie.

Wiebes zorgt nu dat er geen vergunningen meer afgegeven worden om op zoek te gaan naar schaliegas. Hiermee zijn de boringen van de baan.

‘Mijlpaal’

De regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn blij met de toezegging. “Mijlpaal”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Dik. “Blij mee”, voegt Mulder van het CDA daaraan toe.

GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren zegt dat er zeven jaar is gestreden voor het schrappen van schaliegasboringen en dat de strijd nu eindelijk is gewonnen.

De winning van schaliegas – dat diep onder de grond in steenlagen ligt opgesloten – is omstreden, vanwege de mogelijke gevaren voor de bodem en het grondwater.

Een woordvoerder van milieuorganisatie Milieudefensie zegt in een reactie heel blij te zijn met de toezegging van Wiebes. “Dat schept helderheid voor alle gebieden waar de schaliegas-schaduw overheen hing, en het geeft ruimte voor het slaan van putten voor aardwarmte en dus voor een duurzame toekomst voor Nederland.”

 

 

Minister Wiebes ziet af van proefboring.

Rechtzaak Quadrilla om schaliegas exploratie vergunning; Minister Wiebes ziet af van proefboring.

Schaliegasvrije gemeenten

Schaliegasvrije gemeenten

Het juridisch gevecht om het besluit van Minister Kamp om exploratievergunningen van Cuadrilla in de Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen, is nu bij de Raad van State beland. Vorige week was de eerste zitting. Minister Kamp had besloten de vergunning niet te verlengen na het instellen van een moratorium tot 2023. De rechtbank in Rotterdam had dat besluit vernietigd, maar het ministerie van houdt voet bij stuk, evenals Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder. De uitspraak volgt binnen zes weken.

Cuadrilla wil naar eigen zeggen de opsporingsvergunning graag houden om na 2023 alsnog te gaan boren. In 2023 loopt het huidige moratorium af en wordt er opnieuw beslist of Den Haag nog wat in schaliegas ziet. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar milieu-effecten en de hoeveelheid schaliegas.

Inmiddels ziet Kamp’s opvolger, minister Wiebes, ook af van het plan om een ‘wetenschappelijke’ proefboring naar schaliegas te doen. Terecht, want dergelijke boringen kosten per stuk miljoenen, en zullen de vraag hoeveel schaliegas er is, ook niet kunnen beantwoorden, tenzij je veel meer boringen doet. De minister heeft ook bevestigd dat het moratorium tot 2023 gehandhaafd blijft.

Met dank aan SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Cuadrilla wil nog steeds boren naar schaliegas!

Het bedrijf ging naar de Raad van State

Het bedrijf ging naar de Raad van State

Schaliegasbedrijf Cuadrilla wil nog steeds een proefboring doen in Noordoostpolder. Dat bleek vrijdag voor de Raad van State.
De minister van Economische Zaken weigerde eerder een vergunning van Cuadrilla te verlengen voor het opsporen van schaliegas in zowel de Noordoostpolder als in Noord-Brabant. Het boren naar schaliegas is tot in 2023 verboden in Nederland en het is nog niet duidelijk of dat verbod daarna wordt opgeheven.

Cuadrilla wil dat de vergunning verlengd wordt zodat ze na 2023 met het opsporen van schaliegas kan beginnen. De plannen voor het boren hebben in het verleden tot veel verzet geleid in Noordoostpolder.

De Raad van State doet binnen enkele weken een uitspraak.

UITNODIGING SCHALIEGASVRIJ !!

Beste mensen,

Zo hoor je maanden niets over schaliegas en zo komt het in de stroomversnelling en krijgt u iedere week weer wat te horen!

Hieronder het mailtje met UITNODIGING van Mirjam Bemelmans van SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND en Schaliegasvrij Boxtel.

Nog 1 keer vraag ik u, namens Schaliegasvrij Haaren, om aan deze uitnodiging gehoor te geven en Liesbeth van Tongeren op die manier te bedanken voor haar jarenlange inzet tegen schaliegas. Zij was al tegen schaliegas bezig, voordat wij 6 jaar geleden wisten wat het was en wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn!

Met vr. groet,

Rien van Hal.

Stichting “SchalieGASvrij Haaren”

 

Mailtje van Mirjam Bemelmans:

Beste mensen,

Alweer een Nieuwsbrief over schaliegas?

De frequentie van verschijning van de Nieuwsbrief hangt af van urgent nieuws en ja, dat is er.

 

Structuurvisie Ondergrond en schaliegas

Dankzij een motie van de SP is schaliegas is uit de Structuurvisie ondergrond geschrapt ‘forever’! Er is wel een ‘tenzij’ opgenomen. Namelijk: ‘tenzij er ooit een bittere noodzaak voor is’. Toch is het verwarrend want er was al een moratorium tot 2023. Maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Nu is het afwachten of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

Groenlinks heeft overigens tegen deze motie gestemd omdat deze motie de deur wagenwijd openlaat voor ‘zwaarwegende’ argumenten om toch schaliegas te gaan winnen.

Er is nog een motie (van Groenlinks) aangenomen die zegt dat duurzaam voorrang in de ondergrond heeft, waterwinning dus ook.

 

Bent u geïnteresseerd in snelle uitleg van deze materie? Of wilt u met ons alvast het glas heffen op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren dan nodigen wij u op zaterdag 4 maart uit.

 

Uitnodiging

A.s. zaterdag komt Liesbeth van Tongen van Groenlinks naar Boxtel. Liesbeth heeft in de Tweede kamer de afgelopen jaren voor Haaren en Boxtel bijzonder veel in de strijd  tegen schaliegas betekend (zelfs Henk Kamp waardeert haar als ‘heel sterk kamerlid dat heel inventief is en veel bereikt’).

Graag willen wij Liesbeth in het zonnetje zetten en bedanken voor haar enorme inzet op het ingewikkelde schaliegasdossier.

In de buurt van het beoogde schaliegasterrein zullen we bij elkaar komen. Hoe kan het ook anders? Samen met Peter van de Wiel, onze wethouder en lid van de commissie Milieu & Energie van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten),  zal Liesbeth een (honing)boom planten. De honingboom symboliseert de transitie naar Boxtel Energieneutraal 2030!

 

Zaterdag 4 maart 12.30 uur parkeerpleintje bij Rabo datacenter verzamelen, daarna lopen we naar de plantplaats.

 

Tot ziens,

Namens schaliegasvrij Boxtel

Mirjam Bemelmans

(06 15173136)

 

Ps.  Stem op een partij die schaliegas geheel in het regeerakkoord uitsluit: CU, D66, GL, PvdD en SP

FELICITATIES VOOR SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Weer een stap in de goede richting: Kamermeerderheid voor schrappen van #schaliegas uit de Structuurvisie Ondergond. Er is een motie aangenomen die het moratorium van 2023 verlengt tot ‘forever’, tenzij er ooit bittere noodzaak voor is.
Iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen – heel hartelijk dank!

MOTIE VAN HET LID SMALING

Bericht van Eric Smaling – 23 februari 2017

Vanavond motie aangenomen die definitief einde moet maken aan de schaliegas discussie. Uitvoeren motie betekent: NOOIT winning tenzij we om wat voor reden dan ook ooit niet kunnen voorzien in onze energie. Er was nu een moratorium tot 2023, maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Afwachten nu of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

MOTIE VAN HET LID SMALING
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 88
Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) een kader biedt waar mijnbouwactiviteiten en drinkwaterwinning ruimtelijk met elkaar in verband worden gebracht, maar dat het nog geen handvatten biedt om als afwegingskader te dienen

overwegende dat commerciële winning van schaliegas tot 2023 niet aan de orde is en dat het PlanMER voor de periode daarna winning uitsluit voor aangewezen gebieden

verzoekt de regering in STRONG op te nemen dat schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied op land wordt uitgesloten, en het in de toekomst slechts aan de orde te stellen wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn

en gaat over tot de orde van de dag