Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Bezoek Liesbeth van Tongeren 10 maart Boxtel

Beste mensen,

Jan Juffermans uit Boxtel nodigt ook mensen van Schaliegasvrij Haaren uit om aanwezig te zijn bij het bezoek van Liesbeth van Tongeren aan Boxtel.

Uit mail Milieudefensie:

Het plan voor het bezoek van Liesbeth is definitief:

Zaterdag 10 maart 14.30 – 17.00

15.00 in  Baroniestraat plaatst Liesbeth een waarschuwingsbord voor fijnstof van Milieudefensie.

15.15 via centrum naar En Garde waar Liesbeth in gesprek gaat met genodigden over Fijnstof, Gasvrij en we het glas heffen op definitief einde Schaliegas!

Tekst uit mail van Jan Juffermans aan Willem Jan Atsma:

Dan vieren we hier mede het uiteindelijke einde van de domme schaliegasplannen.

En Liesbeth willen we bedanken voor haar onuitputtelijke inspanningen daarvoor.

Daarbij willen we graag ook een delegatie vanuit Haaren uitnodigen.

Hopelijk komen datum en tijd goed uit.

We stellen het op prijs te horen hoeveel mensen we ongeveer vanuit Haaren kunnen verwachten.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, laat het even weten aan :  Jan Juffermans

Met vriendelijke groet,

Rien van Hal.

Stichting “SchalieGASvrij Haaren”

Schaliegas definitief van de baan.

ATBtegenSchaliegas

Minister Wiebes heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat schaliegas ‘afgeserveerd’ is, en dat in de Structuurvisie Ondergrond hiervoor geen ruimte meer gereserveerd wordt.

Dat betekent: geen

gigantische productie van vies afvalwater voor een klein beetje gas, gesleep met chemicaliën voor fracken, hogere emissies van methaan en vluchtige koolwaterstoffen zoals in de VS, duizenden boringen, extra risico’s voor schoon grondwater, extra aardbevingsrisico

en wel:

behoud van ruimte voor natuur, meer ruimte om in duurzame energie te investeren.

Het is het resultaat van 7 jaar actievoeren, een paar honderd gemeenteraden die zich tegen schaliegas hebben uitgesproken.

Kortom, we zijn er blij mee! Iedereen kan zich nog herinneren dat actievoerders tegen schaliegas werden weggezet als hysterische NIMBY’s. Maar de rede heeft het gewonnen, van de tunnelvisie van de fossiele brandstof industrie.

Overigens zijn er nog geen redenen om te stoppen. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State van Cuadrilla tegen het intrekken van de vergunning voor proefboringen. Maar de kans is klein dat het daarmee alsnog tot boringen komt.

Met dank aan SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Minister Wiebes: schaliegas geen optie meer voor Nederland !!

Protest tegen schaliegaswinning in 2013 ANP

Er zal in Nederland niet naar schaliegas worden geboord, heeft minister Wiebes vanmiddag in de Tweede Kamer toegezegd. “Schaliegas is geen optie meer voor Nederland.”

Oud-minister Kamp besloot in 2015 al dat er tot eind 2017 niet naar schaliegas geboord zou worden. Tot 2020 mocht er ook niet naar schaliegas worden gezocht voor commerciële exploitatie.

Wiebes zorgt nu dat er geen vergunningen meer afgegeven worden om op zoek te gaan naar schaliegas. Hiermee zijn de boringen van de baan.

‘Mijlpaal’

De regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn blij met de toezegging. “Mijlpaal”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Dik. “Blij mee”, voegt Mulder van het CDA daaraan toe.

GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren zegt dat er zeven jaar is gestreden voor het schrappen van schaliegasboringen en dat de strijd nu eindelijk is gewonnen.

De winning van schaliegas – dat diep onder de grond in steenlagen ligt opgesloten – is omstreden, vanwege de mogelijke gevaren voor de bodem en het grondwater.

Een woordvoerder van milieuorganisatie Milieudefensie zegt in een reactie heel blij te zijn met de toezegging van Wiebes. “Dat schept helderheid voor alle gebieden waar de schaliegas-schaduw overheen hing, en het geeft ruimte voor het slaan van putten voor aardwarmte en dus voor een duurzame toekomst voor Nederland.”

 

 

Minister Wiebes ziet af van proefboring.

Rechtzaak Quadrilla om schaliegas exploratie vergunning; Minister Wiebes ziet af van proefboring.

Schaliegasvrije gemeenten

Schaliegasvrije gemeenten

Het juridisch gevecht om het besluit van Minister Kamp om exploratievergunningen van Cuadrilla in de Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen, is nu bij de Raad van State beland. Vorige week was de eerste zitting. Minister Kamp had besloten de vergunning niet te verlengen na het instellen van een moratorium tot 2023. De rechtbank in Rotterdam had dat besluit vernietigd, maar het ministerie van houdt voet bij stuk, evenals Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder. De uitspraak volgt binnen zes weken.

Cuadrilla wil naar eigen zeggen de opsporingsvergunning graag houden om na 2023 alsnog te gaan boren. In 2023 loopt het huidige moratorium af en wordt er opnieuw beslist of Den Haag nog wat in schaliegas ziet. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar milieu-effecten en de hoeveelheid schaliegas.

Inmiddels ziet Kamp’s opvolger, minister Wiebes, ook af van het plan om een ‘wetenschappelijke’ proefboring naar schaliegas te doen. Terecht, want dergelijke boringen kosten per stuk miljoenen, en zullen de vraag hoeveel schaliegas er is, ook niet kunnen beantwoorden, tenzij je veel meer boringen doet. De minister heeft ook bevestigd dat het moratorium tot 2023 gehandhaafd blijft.

Met dank aan SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Cuadrilla wil nog steeds boren naar schaliegas!

Het bedrijf ging naar de Raad van State

Het bedrijf ging naar de Raad van State

Schaliegasbedrijf Cuadrilla wil nog steeds een proefboring doen in Noordoostpolder. Dat bleek vrijdag voor de Raad van State.
De minister van Economische Zaken weigerde eerder een vergunning van Cuadrilla te verlengen voor het opsporen van schaliegas in zowel de Noordoostpolder als in Noord-Brabant. Het boren naar schaliegas is tot in 2023 verboden in Nederland en het is nog niet duidelijk of dat verbod daarna wordt opgeheven.

Cuadrilla wil dat de vergunning verlengd wordt zodat ze na 2023 met het opsporen van schaliegas kan beginnen. De plannen voor het boren hebben in het verleden tot veel verzet geleid in Noordoostpolder.

De Raad van State doet binnen enkele weken een uitspraak.

UITNODIGING SCHALIEGASVRIJ !!

Beste mensen,

Zo hoor je maanden niets over schaliegas en zo komt het in de stroomversnelling en krijgt u iedere week weer wat te horen!

Hieronder het mailtje met UITNODIGING van Mirjam Bemelmans van SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND en Schaliegasvrij Boxtel.

Nog 1 keer vraag ik u, namens Schaliegasvrij Haaren, om aan deze uitnodiging gehoor te geven en Liesbeth van Tongeren op die manier te bedanken voor haar jarenlange inzet tegen schaliegas. Zij was al tegen schaliegas bezig, voordat wij 6 jaar geleden wisten wat het was en wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn!

Met vr. groet,

Rien van Hal.

Stichting “SchalieGASvrij Haaren”

 

Mailtje van Mirjam Bemelmans:

Beste mensen,

Alweer een Nieuwsbrief over schaliegas?

De frequentie van verschijning van de Nieuwsbrief hangt af van urgent nieuws en ja, dat is er.

 

Structuurvisie Ondergrond en schaliegas

Dankzij een motie van de SP is schaliegas is uit de Structuurvisie ondergrond geschrapt ‘forever’! Er is wel een ‘tenzij’ opgenomen. Namelijk: ‘tenzij er ooit een bittere noodzaak voor is’. Toch is het verwarrend want er was al een moratorium tot 2023. Maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Nu is het afwachten of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

Groenlinks heeft overigens tegen deze motie gestemd omdat deze motie de deur wagenwijd openlaat voor ‘zwaarwegende’ argumenten om toch schaliegas te gaan winnen.

Er is nog een motie (van Groenlinks) aangenomen die zegt dat duurzaam voorrang in de ondergrond heeft, waterwinning dus ook.

 

Bent u geïnteresseerd in snelle uitleg van deze materie? Of wilt u met ons alvast het glas heffen op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren dan nodigen wij u op zaterdag 4 maart uit.

 

Uitnodiging

A.s. zaterdag komt Liesbeth van Tongen van Groenlinks naar Boxtel. Liesbeth heeft in de Tweede kamer de afgelopen jaren voor Haaren en Boxtel bijzonder veel in de strijd  tegen schaliegas betekend (zelfs Henk Kamp waardeert haar als ‘heel sterk kamerlid dat heel inventief is en veel bereikt’).

Graag willen wij Liesbeth in het zonnetje zetten en bedanken voor haar enorme inzet op het ingewikkelde schaliegasdossier.

In de buurt van het beoogde schaliegasterrein zullen we bij elkaar komen. Hoe kan het ook anders? Samen met Peter van de Wiel, onze wethouder en lid van de commissie Milieu & Energie van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten),  zal Liesbeth een (honing)boom planten. De honingboom symboliseert de transitie naar Boxtel Energieneutraal 2030!

 

Zaterdag 4 maart 12.30 uur parkeerpleintje bij Rabo datacenter verzamelen, daarna lopen we naar de plantplaats.

 

Tot ziens,

Namens schaliegasvrij Boxtel

Mirjam Bemelmans

(06 15173136)

 

Ps.  Stem op een partij die schaliegas geheel in het regeerakkoord uitsluit: CU, D66, GL, PvdD en SP

FELICITATIES VOOR SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Weer een stap in de goede richting: Kamermeerderheid voor schrappen van #schaliegas uit de Structuurvisie Ondergond. Er is een motie aangenomen die het moratorium van 2023 verlengt tot ‘forever’, tenzij er ooit bittere noodzaak voor is.
Iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen – heel hartelijk dank!

MOTIE VAN HET LID SMALING

Bericht van Eric Smaling – 23 februari 2017

Vanavond motie aangenomen die definitief einde moet maken aan de schaliegas discussie. Uitvoeren motie betekent: NOOIT winning tenzij we om wat voor reden dan ook ooit niet kunnen voorzien in onze energie. Er was nu een moratorium tot 2023, maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Afwachten nu of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

MOTIE VAN HET LID SMALING
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 88
Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) een kader biedt waar mijnbouwactiviteiten en drinkwaterwinning ruimtelijk met elkaar in verband worden gebracht, maar dat het nog geen handvatten biedt om als afwegingskader te dienen

overwegende dat commerciële winning van schaliegas tot 2023 niet aan de orde is en dat het PlanMER voor de periode daarna winning uitsluit voor aangewezen gebieden

verzoekt de regering in STRONG op te nemen dat schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied op land wordt uitgesloten, en het in de toekomst slechts aan de orde te stellen wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn

en gaat over tot de orde van de dag

 

Schaliegaswinning weer stap verder weg!!

Een klein vreugde dansje. Kamermeerderheid wil geen ruimte maken voor schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond. Zeg maar het bestemmingsplan voor onze bodem. Ook niet na 2023 als het moratorium afloopt Nu moet Kamp en zijn ambtenaren dat nog uitvoeren. En daarmee wordt het einde van schaliegas in Nederland nog definitiever.

foto van Peter Polder.

Bericht van Peter Polder en Milieudefensie

 

Definitieve VERKIEZINGSPROGRAMMA’S schaliegas

CDA – Keuzes voor een beter Nederland

In de nieuwe geopolitieke verhoudingen in de wereld schromen energieleverende landen niet om de levering van gas, elektriciteit of olie in te zetten als drukmiddel. Nederland dient daarom de eigen leveringszekerheid in de toekomst te garanderen. Dat kan deels door de transitie naar lokale duurzame bronnen, maar zal de komende jaren ook moeten door een goede spreiding van de import van fossiele brandstoffen: minder fossiel uit meer landen, om de afhankelijkheid van een land als Rusland te beperken. Heel Nederland heeft de afgelopen decennia geprofiteerd van het Gronings gas. Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten. De Groningers moeten daar net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en bedrijven in Groningen die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden gecompenseerd. Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen ook in de toekomst een vitale, leefbare provincie blijft met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid.

ChristenUnie – Hoopvol realistisch
Onafhankelijk van aardgas. De verwarming van huizen en gebouwen is in 2035 voor 90% onafhankelijk van aardgas. De gaskraan in Groningen wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. In 2018 gaat de gaswinning in Groningen terug naar 21 miljard kuub en in jaarlijkse stappen omlaag via 12 miljard kuub naar nul. De export van gas wordt afgebouwd. De conversiecapaciteit wordt uitgebreid om geïmporteerd gas om te zetten. Ruimhartige compensatie. Er is bijzondere aandacht nodig voor het behoud en herstel van cultureel erfgoed in de provincie Groningen. Geen nieuwe winningslocaties voor olie of gas in Nederland en een afbouw van huidige winningsactiviteiten. Er komt een verbod op schaliegaswinning. Geen gaswinning bij de Waddeneilanden.

D66 – Samen sterker, kansen voor iedereen
D66 wil dat de gaswinning structureel laag blijft – Wij willen niet boren naar schaliegas in Nederland. De voordelen van schaliegas wegen niet op tegen de nadelen. Bovendien zou het pas rond 2040 echt een rol kunnen spelen, en dan moeten we wat D66 betreft al in belangrijke mate onafhankelijk zijn van gas. D66 wil geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden (Natura2000 gebieden) en Unesco erfgoed. Zo beschermen we niet alleen de Waddenzee, maar ook de Veluwe, het Naardermeer en de Biesbosch. Winning ónder gebieden sluiten we niet uit, op voorwaarde dat de natuur er niet onder te lijden heeft. D66 wil ook alle kosten die voortkomen uit het winnen van olie en gas, zoals voor de duurzame verwerking van afvalstoffen en de ondergrondse opslag van afvalwater, doorberekenen aan de exploitant. De overheid komt op voor de belangen van landschap, mens en dier

GroenLinks – Tijd voor verandering
De gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar maximaal 21 miljard kuub per jaar. Jaarlijks wordt een nieuw besluit genomen over de verdere verlaging. Proefboringen en zoutwinningen in het Waddengebied worden niet toegestaan. Er worden geen vergunningen verstrekt voor boringen naar schaliegas, en geen nieuwe vergunningen voor boren naar steenkoolgas. Er komt een exit-strategie voor het winnen van fossiele brandstoffen: we gaan zo snel mogelijk af van het gebruik van gas.

PvdA – Een verbonden samenleving
Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. De gaswinning in Groningen is in de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant teruggebracht om recht te doen aan de veiligheid in het gebied. Wij willen dat de gaswinning in de komende vijf jaar stapsgewijs zo ver mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht, door de alternatieven voor het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Wij willen een onafhankelijk toezicht op de gaswinning. Groningen verdient perspectief. Daarom stellen we voor een vast deel van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio. Er wordt een fonds gevuld door een derde van de gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regionale sociaaleconomische structuur en voor de andere helft voor investeringen in een toekomstige duurzame energievoorziening van Nederland. Om de investeringsagenda zeker te stellen garandeert het Rijk deze afspraak voor de komende tien jaar. In Fryslân en Groningen – inclusief de Waddeneilanden en het Waddengebied – mag onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen mogelijk worden gemaakt en daar waar mogelijk wordt gestopt met bestaande boringen omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.

PvdD – Plan B
• Zeer vervuilende fossiele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas komen Europa niet meer in; Nederland gaat zich daar sterk voor maken. Bedrijven zoals Shell en BP gaan bovendien verplicht rapporteren over de klimaat- en milieu-impact van hun brandstoffen. • Gasgebruik wordt duurder, zodat besparen op gas gaat lonen. • De gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk gestaakt. We bouwen zo snel mogelijk af naar een maximale winning van 12 miljard kuub per jaar. Er wordt in geen geval meer gewonnen dan 21 miljard kuub per jaar. Gasleveringscontracten aan het buitenland worden waar mogelijk opgezegd. • De binnenlandse vraag naar gas daalt door betere isolatie van huizen en gebouwen, en door alternatieve manieren van verwarming. • Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond, de winning wordt verboden. Er komen geen vergunningen voor proefboringen. Bestaande vergunningen worden ingetrokken. CO2 -opslag onder Nederlandse bodem staan we niet toe, ook niet onder de Noordzee. Lege gasvelden worden niet gebruikt voor de opslag van (geïmporteerd) aardgas.

PVV – Nederland weer van ons

SGP – Stem voor het leven
Winning van schaliegas is ongewenst. Het levert risico’s op voor de drinkwatervoorziening en is drie keer duurder dan de normale gaswinning! Inwoners van Loppersum en andere Groningse plaatsen zitten nog steeds in spanning: wat gebeurt er bij een volgende beving? De jaarlijkse gaswinning uit het Groningenveld moet verder omlaag als de veiligheid dat vereist. Leveringsverplichtingen aan het buitenland worden afgebouwd. Inwoners van Groningen verdienen steun bij het versterken van hun huizen en het herstellen van schade.

SP – Nu Wij
We gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas op land en in het Waddengebied. Onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken bij welk niveau van gaswinning in het Groningerveld de risico’s worden geminimaliseerd. Tot die tijd kiezen we voor een forse vermindering van de gaswinning tot 12 miljard kubieke meter per jaar. Shell en ExxonMobil (verenigd in de NAM) gaan niet langer meer over het onderzoek, de schadevaststelling, de afhandeling en de versteviging van huizen. Wijken waar het gasnet aan vervanging toe is zijn als eerste aan de beurt, zodat die vervanging niet hoeft plaats te vinden. De aansluitplicht voor nieuwbouw vervalt.

VVD – Zeker Nederland
Schade die als gevolg van gaswinning in Groningen en elders aan het eigendom van omwonenden ontstaat, moet worden gecompenseerd. De veiligheid voor de omwonenden bij de gasproductie moet bovendien altijd voorop staan. Als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de gaswinning daarvoor moet worden aangepast, dan doen we dat.